Intern kommunikation

Facebookgrupper, Google-grupper, Slack, Trello, e-mails, SMS’er, telefonopkald, post-it-noter og møder.

Det er ikke usædvanligt, at organisationer bruger mange forskellige kommunikationskanaler sideløbende til at kommunikere internt. Men kommunikationen kan hurtigt blive uoverskuelig, svær at dokumentere, svær at videndele - og det kan være svært at opretholde en fælles og overskuelig hukommelse i forhold til aftaler, projekter etc.

 

Få styr på de interne kanaler

Nogle kommunikationsplatforme er bedre end andre til at dele og søge i, og en strømlinet kommunikationsproces sikrer gennemsigtighed, mindsker misforståelser og øger sammenhængskraften i jeres organisation.

Det er selvfølgelig forskelligt fra organisation til organisation, hvad der skal til for at forbedre og optimere den interne kommunikation. Det kan være alt fra en omlægning af nuværende procedurer til nye platforme eller et nyhedsbrev. Det kommer helt an på jeres specifikke behov.

 

Processen trin for trin

For at kunne hjælpe jer videre i processen, vil jeg

  • kortlægge og dokumentere nuværende kommunikationskanaler

  • finde ud af hvordan medarbejderne bruger kommunikationskanalerne

  • identificere fordele og ulemper i den nuværende kommunikationsform

  • afdække organisationens og medarbejdernes behov ift. kommunikationskanaler

 

Når jeres interne praksisser er blevet synlige, kan jeg, alt efter behov

  • implementere nye praksisser

  • introducere nye kommunikationskanaler

  • afholde workshops for medarbejdere såvel som ledelse.